L'ensemble du contenu de notre site web est actuellement en cours de traduction et sera bientôt disponible en français. Cette page n'ayant pas encore été intégralement traduite, nous vous remercions de votre compréhension.

Coronavirus (COVID-19)

Bupa Global Travel
Rejseforsikringskunder

Situationen med coronavirus (COVID-19) fortsætter med at udvikle sig, og derfor har vi sat særlig fokus på sundhed og sikkerhed, både hvad angår vores kunder og medarbejdere overalt i verden. Vi har iværksat en række foranstaltninger til at afhjælpe og minimere de negative følger, hvad vores service angår.

Vi ønsker at takke alle vores kunder og partnere for deres støtte og tålmodighed i denne tid. Situationen udvikler sig hurtigt, men alle kan være ganske forvisset om, at vi tager alle nødvendige skridt for at hjælpe både kunder og personale med at navigere i denne vanskelige tid. Vi har overvejet situationen nøje, især i relation til epidemi-klausulen i vores forsikringsbetingelser. Vi ønsker at sikre, at de beslutninger vi tager, er i vores kunders langsigtede interesse.

Vi følger anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og foretager løbende ændringer, hvor det måtte være nødvendigt.

Hvis du har købt rejseforsikring hos os, kan du finde alle information om, hvordan du er dækket i din forsikringspolice på Min side,eller på vores hjemmeside scandinavia.ihi.com/Rejseforsikring.aspx.

Dækker min Bupa Global Årsrejse- eller Enkeltrejseforsikring COVID-19?

Fra 1. september 2020 inkluderer Bupa Global Års- og Enkeltrejseforsikringer visse dækninger for COVID-19 ex gratia, trods epidemi-eksklusionen i vores forsikringsbetingelser, forudsat at du som rejsende overholder kravene for sikker rejse, der anføres nedenfor.

Krav om sikker rejse

 1. Den forsikrede må kun rejse til en destination, såfremt de offentlige myndigheder i bopælslandet inden for 24 timer før afrejse ikke har udsendt en officiel rejsevejledning, der fraråder en sådan rejse.
 2. Den forsikrede må kun rejse til en destination, hvor de lokale myndigheder accepterer den forsikredes indrejse samt ophold.
 3. Forsikringen blev tegnet før afrejse fra bopælslandet.
 4. Overholdelse af ovennævnte krav (nr. 1-3) skal kunne dokumenteres af den forsikrede. Fx ved at tage skærmprint forud for afrejse af relevante hjemmesider inkl. dato og tid. Læs mere om dokumentation her.
 5. Al medicinsk behandling i relation til COVID-19 skal forhåndsgodkendes af Bupa Global Assistance (vores 24-timers alarm service).
 6. Den forsikrede skal overholde sundhedsvejledningerne vedr. COVID-19 smittebegrænsning udstedt af myndighederne på rejsedestinationen.

Ex gratia COVID-19 dækningen omfatter følgende:

Sygdom

Bupa Global Travel dækker omkostningerne ved COVID-19 test (dog ikke antistoftest). Derudover dækkes omkostninger i forbindelse med behandling, medicinering eller hospitalsindlæggelse som følge af COVID-19, forudsat at dette er lægeordineret.

Undtagelser:

 • Vi dækker ikke omkostninger i forbindelse med COVID-19 test med henblik på visum.
 • Vi dækker ikke omkostninger ved COVID-19 test i forbindelse med overholdelse af obligatorisk eller anbefalet test forud for rejseaktivitet, ved ankomst eller under rejsen medmindre du som rejsende udviser COVID-19 symptomer. Vi dækker heller ikke test som del af tvungen eller anbefalet karantæne, medmindre at du som rejsende udviser COVID-19 symptomer.

Hjemtransport i tilfælde af sygdom eller død

Hjemtransport af COVID-19 patienter tilrettelægges i fuld overensstemmelse med policens standardbetingelser, herunder kravet om, at beslutningen om hjemsendelse skal godkendes af Bupa Global Travels lægekonsulent.

Hver opmærksom på, at hjemtransport af en COVID-19 patient kan være underlagt lokale restriktioner.

Ex gratia COVID-19 dækning gælder udelukkende de ovenfornævnte forsikringsdækninger fra Bupa Global Travel.

Alle andre forsikringsbetingelser er fortsat gældende.

Sådan kontakter du os

Hvis du har købt rejseforsikring hos os, kan du finde al information om din dækning i forsikringsbetingelserne på Min Side eller på vores hjemmeside https://scandinavia.ihi.com/Rejseforsikring.aspx.


Enkeltrejse- / Årsrejseforsikringskunder
Kundeservice
travel@ihi-bupa.com
Live web chat
 global.ihi.com
Telefon
+45 70 20 70 48
Bupa Global døgnåben alarm service
+45 70 23 24 61

Vi beder venligst om, at du for tiden undgår at sende os dokumenter med posten. Skadesanmeldelser bør i stedet uploades via vores sikre medlems-websider. Der vil være forsinkelser på behandling af skadesanmeldelser, der sendes med posten.

Alle servicefunktioner, herunder muligheden for at uploade skadesanmeldelser, adgang til dokumenter samt anmodning om forhåndsgodkendelse, kan foretages via vores sikre medlems-websider.


Enkeltrejse- / Årsrejseforsikringskunder
Anmeld skade online
skade.ihi.com
Betal præmie online betal.ihi.com
Selvbetjening Min side
https://scandinavia.ihi.com//my+page/

Oftest stillede spørgsmål (FAQ) for Enkeltrejse / Årsrejseforsikring

Dækker min eksisterende Enkeltrejse- / Årsrejseforsikring COVID-19?

Hvis din afrejsedato er 1. september 2020 eller senere og såfremt forsikringen er købt inden afrejsen, vil visse COVID-19 udgifter være dækket under din rejse.

Det er en betingelse for COVID-19 dækningen at du følger vores krav til sikker rejse, som beskrevet ovenfor.

Er COVID-19 dækket, mens jeg er i transit/ved mellemlanding?

Det kommer an på følgende:

• Hvis du bliver i lufthavnens transitområde, betragter vi ikke landet, hvor lufthavnen ligger, som en destination i sig selv. Derfor vil det ikke være nødvendigt at kunne bevise overholdelse af de lokale COVID-19 retningslinjer og krav, og COVID-19 dækningen vil være gældende.

• Hvis du forlader lufthavnens transitområde, betragter vi landet, hvor lufthavnen ligger, som en destination i sig selv. Derfor vil det være nødvendigt at kunne bevise overholdelse af de lokale COVID-19 retningslinjer og krav for at COVID-19 dækningen vil være gældende.

Jeg er i en COVID-19-risikogruppe men ellers ikke syg. Dækker min afbestillingsforsikring mine bestilte rejser?

Nej, så længe du rent sundhedsmæssigt er i stand til at rejse, refunderer forsikringen ikke din rejse.

Er COVID-19 dækket, hvis mit bopælsland fraråder alle unødvendige rejser?

Det afhænger af, om formålet med din rejse klassificeres som ikke-nødvendig eller nødvendig ud fra den definition, der anvendes af de relevante offentlige myndigheder i dit bopælsland.

Hvis din rejse kan klassificeres som nødvendig ifølge de relevante offentlige myndigheder i dit bopælsland, og du kan dokumentere dette, vil du være dækket for COVID-19 ex gratia, forudsat at du følger vores krav til sikker rejse, som beskrevet ovenfor.

Dokumentation for rejsens nødvendighed skal indbefatte den definition af nødvendige og ikke-nødvendige rejser, som anvendes af de relevante offentlige myndigheder i dit bopælsland sammen med passende dokumentation for formålet med din rejse. For eksempel (men ikke begrænset hertil):

 • • Arbejdskontrakt
 • • Erklæring om optagelse på skole
 • • Lægeerklæring vedrørende en kritisk syg eller afdød slægtning

Hvis din grund til at rejse ikke er nødvendig ifølge de relevante offentlige myndigheder i dit bopælsland, kan vi ikke tilbyde ex gratia dækning for COVID-19 på din rejse. Din forsikring vil imidlertid stadig dække andre akutte sygdomme eller personskade i henhold til din forsikrings vilkår og betingelser.

Hvordan defineres nødvendig og ikke-nødvendig rejse?

Definitionen på hvad en nødvendig og ikke-nødvendig rejse er kan variere fra destination til destination afhængig af de relevante myndigheders udstedte retningslinjer. Eksempler på nødvendige rejser kan omfatte besøg hos nære slægtninge i forbindelse med kritisk sygdom eller død samt rejser med forretnings- eller studieformål. Fritidsrejser klassificeres normalt som ikke-nødvendige.

Bemærk, at selvom myndighederne i dit bopælsland muligvis ikke har frarådet at rejse til det land eller den region du har som rejsemål, så er disse destinationer bemyndiget til selv at indføre indrejsebegrænsninger. Du bør derfor tjekke de seneste rejseinformationer specifikt gældende for dit rejsemål, idet situationen kan forandre sig inden for kort tid. Bemærk, at du skal kunne bevise, at du overholder de lokale anbefalinger og krav angående COVID-19 i tilfælde af en skade.

Hvordan dokumenterer jeg, at jeg overholder COVID-19-kravene til sikker rejse?

Som dokumentation kan du indsende kopier af sundhedsmyndighedernes rejsevejledninger gældende for både dit bopælsland og for rejsedestinationerne (eksempelvis skærmbilleder fra relevante officielle hjemmesider). Dokumentationen skal specifikt angive de rejsevejledninger, der var gældende 24 timer før afrejsedato.

Dokumentation for de relevante myndigheders rejsevejledning kan indsendes i form af f.eks. et skærmbillede af den officielle hjemmeside, hvor følgende kan ses:

 • • Datoen for skærmbilledet
 • • Hjemmesidens URL
 • • Rejsevejledning/klassificering af destinationslandet
 • • Hvad klassificeringen betyder

Dokumentation for lovlig indrejse i destinationslandet kan indsendes i form af:

 • • Indrejsestempler i pas
 • • Indrejsetilladelser udstedt af myndighederne

Dokumentation for, at din afrejse er sket efter købet af din forsikring kan indsendes i form af:

 • • En kopi af din fly/bus/togbillet
 • • Indrejsestempler i pas

Er COVID-19 dækket, hvis jeg forlænger min forsikring?

Dette afhænger af, hvornår du købte din rejseforsikring, reserverede din rejse samt af din afrejsedato:.

• Hvis din forsikring blev tegnet før den 14. april 2020, og din rejse var booket før den 14. april 2020, kan du forlænge din forsikring, inklusiv COVID-19 dækning, ved at købe yderligere forsikringsdage også efter din afrejse, forudsat at din nuværende forsikringsperiode ikke er udløbet.

• Hvis din forsikring blev tegnet efter den 14. april 2020, og din rejse blev booket efter den 14. april 2020 med afrejsedato før 1. september 2020, vil COVID-19 ikke være dækket i forsikringens forlængelsesperiode.

• Hvis din afrejse var enten på eller efter den 1. september 2020, kan du forlænge din forsikring, inklusiv COVID-19 dækning, ved at købe yderligere dage også efter din afrejse, forudsat at din nuværende forsikringsperiode ikke er udløbet.

Bemærk, at enhver sygdom eller skade, der er opstået eller har udvist symptomer, eller som er blevet diagnosticeret i den eller de foregående rejseperioder, ikke vil være dækket i den forlængede rejseperiode, medmindre forlængelsen af forsikringen blev foretaget før sygdommen eller skaden opstod eller havde udvist symptomer.

Kan min rejseforsikring forlænges, hvis den udløber under min rejse?

Nej, du kan ikke forlænge din forsikring, når den er udløbet.

Dækker min forsikring COVID-19 evakuering?

Nej, evakuering dækkes ikke, da COVID-19 allerede er blevet erklæret for en verdensomspændende pandemi af Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Dækker min afbestillingsforsikring, hvis jeg må annullere en rejse grundet myndighedernes COVID-19 rejsevejledninger?

Nej, i henhold til forsikringsbetingelserne, er myndighedernes rejsevejledninger og -begrænsninger ikke berettiget grund til forsikringsmæssig dækning.

Er jeg berettiget til erstatningsdage eller erstatningsrejse i tilfælde af, at jeg må vende tidligere hjem til mit bopælsland grundet COVID-19?

Nej, du er ikke berettiget til erstatning for tidlig hjemrejse til dit bopælsland på grund af COVID-19.

Er jeg berettiget til kompensation for ubrugte rejsebilletter eller -aktiviteter, hvis jeg må vende tidligere hjem til mit bopælsland grundet COVID-19?

Nej, der gives ikke kompensation for ubrugte rejsebilletter eller -aktiviteter.

Generel FAQ - ofte stillede spørgsmål

Jeg har spørgsmål til min rejseforsikring. Hvor kan jeg kontakte jer?

Vi oplever på nuværende tidspunkt forsinkelser i besvarelse af spørgsmål grundet den aktuelle COVID-19-situation. Du kan læse mere om dine rejseforsikringer på Min Side eller gennem Bupa Global Travel myCard-appen, som kan downloades fra Google Play and App Store. Hvis du foretrækker direkte kontakt, kan du finde alle relevante kontaktoplysninger i oversigten længere oppe på denne side.

Jeg har forsøgt at komme i kontakt med jer. Hvorfor får jeg ikke svar?

Vi beklager, men grundet COVID-19-situationen oplever vi forsinkelser med at besvare spørgsmål. Hvis du har sendt en skadesanmeldelse eller har kontaktet os via e-mail, så kan vi garantere, at du nok skal få svar. Du behøver derfor ikke henvende dig igen. Vi vender tilbage til dig, så snart vi kan. Hvis du har brug for akut hjælp, eller hvis du vil indsende en skadesanmeldelse, kan du finde alle relevante kontaktoplysninger i oversigten længere oppe på denne side.

Hvis du har brug for at indsende en skadesanmeldelse, så brug venligst vores online skadesportal.

Jeg skal betale min forsikringspræmie. Hvilken betalingsmåde er bedst?

På grund af den nuværende COVID-19-situation anbefaler vi, at du betaler med kreditkort via betaling af din præmie..

Jeg afventer et dokument, jeg endnu ikke har modtaget?

Du kan bruge Min side for at få adgang til dine dokumenter. Alle dine dokumenter inklusiv fornyelsesbetingelserne og refusionserklæringer er tilgængelige her.

Jeg skal bruge et bevis på forsikringsdækning til en visumansøgning?

Du kan downloade en sådan fra Min side eller kontakte travel@ihi-bupa.com for eventuelle specifikke versioner.

Hvordan indsender man en skadesanmeldelse?

Du kan nemt indsende en skadesanmeldelse. Du behøver blot scanne dine regninger og de tilsvarende kvitteringer for betaling og vedhæfte dem, når du udfylder onlineformularen. Dokumentformatet* skal være jpg, pdf, tiff eller gif, og den maksimale størrelse pr. fil er 10MB.

*Sørg for, at dine scannede dokumenter er tydelige. Hvis vi ikke kan læse dem, bliver vi nødt til at henvende os til dig for at få bedre kopier, hvilket forsinker processen.

Bør jeg rejse for tiden?

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at rejsende, der er syge, ældre eller har eksisterende sundhedsmæssige problemer undgår at rejse til områder, der er berørt af COVID-19.

Hvis du vender tilbage fra et land, der er berørt af COVID-19, anbefaler WHO, at du overvåger dine symptomer omhyggeligt i 14 dage og følger den nationale vejledning for det land, du opholder dig i. Denne vejledning bør søges online, eksempelvis på officielle hjemmesider i opholdslandet. Hvis du har symptomer, såsom feber, hoste eller åndedrætsbesvær, skal du følge den nationale vejledning gældende for det land, du opholder dig i, eksempelvis angående selvkarantæne. Nogle lande kræver muligvis, at alle rejsende, der kommer fra bestemte områder, skal gå i karantæne, og nogle lande fraråder i øjeblikket alle udenlandsrejser og indfører rejseforbud fra bestemte lande.

Jeg har et spørgsmål, der ikke står på denne liste

Vi beklager, at vi ikke har været i stand til at hjælpe her. Hvis du har et spørgsmål, som vi ikke har givet svar på her, så send os en email, så vi kan rådgive dig. Du kan finde alle relevante kontaktoplysninger i oversigten øverst på siden.

For at se mere information om COVID-19 og Bupa Global's andre produkters dækninger i denne periode, kan du læse mere her. Bemærk at denne information vil være på engelsk.

If you wish to read more about COVID-19 and Bupa Global’s other product covers in this period. Please access the Bupa Global COVID-19 hub.