Skip navigation

Coronavirus (COVID-19)

Bupa Global Travel
Rejseforsikringskunder

Situationen med coronavirus (COVID-19) fortsætter med at udvikle sig, og derfor har vi sat særlig fokus på sundhed og sikkerhed, både hvad angår vores kunder og medarbejdere overalt i verden. Vi har iværksat en række foranstaltninger til at afhjælpe og minimere de negative følger, hvad vores service angår.

Vi ønsker at takke alle vores kunder og partnere for deres støtte og tålmodighed i denne tid. Situationen udvikler sig hurtigt, men alle kan være ganske forvisset om, at vi tager alle nødvendige skridt for at hjælpe både kunder og personale med at navigere i denne vanskelige tid. Vi har overvejet situationen nøje, især i relation til epidemi-klausulen i vores forsikringsbetingelser. Vi ønsker at sikre, at de beslutninger vi tager, er i vores kunders langsigtede interesse.

Vi følger anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og foretager løbende ændringer, hvor det måtte være nødvendigt.

Hvis du har købt rejseforsikring hos os, kan du finde alle information om, hvordan du er dækket i din forsikringspolice på Min side,eller på vores hjemmeside scandinavia.ihi.com/Rejseforsikring.aspx.

Dækker min Bupa Global Årsrejse- eller Enkeltrejseforsikring COVID-19?

Fra 1. september 2020 inkluderer Bupa Global Års- og Enkeltrejseforsikringer visse dækninger for COVID-19 ex gratia, trods epidemi-eksklusionen i vores forsikringsbetingelser, forudsat at du som rejsende overholder kravene for sikker rejse, der anføres nedenfor.

Ex gratia COVID-19 dækningen omfatter følgende:

Sygdom

Bupa Global Travel dækker omkostningerne ved COVID-19 test (dog ikke antistoftest), forudsat at denne er lægeordineret. Derudover dækkes omkostninger i forbindelse med behandling, medicinering eller hospitalsindlæggelse som følge af COVID-19, forudsat at dette er lægeordineret.

Undtagelser:

  • Vi dækker ikke omkostninger i forbindelse med COVID-19 test med henblik på visum.
  • Vi dækker ikke omkostninger ved COVID-19 test i forbindelse med overholdelse af obligatorisk eller anbefalet test forud for rejseaktivitet, ved ankomst eller under rejsen medmindre du som rejsende udviser COVID-19 symptomer, og at testen er lægeordineret. Vi dækker heller ikke test som del af tvungen eller anbefalet karantæne, medmindre at du som rejsende udviser COVID-19 symptomer, og at testen er lægeordineret.

Hjemtransport i tilfælde af sygdom eller død

Hjemtransport af COVID-19 patienter tilrettelægges i fuld overensstemmelse med policens standardbetingelser, herunder kravet om, at beslutningen om hjemsendelse skal godkendes af Bupa Global Travels lægekonsulent.

Hver opmærksom på, at hjemtransport af en COVID-19 patient kan være underlagt lokale restriktioner.

Ex gratia COVID-19 dækning gælder udelukkende de ovenfornævnte forsikringsdækninger fra Bupa Global Travel.

Alle andre forsikringsbetingelser er fortsat gældende.

Krav om sikker rejse

Uanset om din rejse er nødvendig eller ikke-nødvendig, dækker Bupa Global Travel kun COVID-19 relaterede udgifter, forudsat at alle nedenstående krav til sikker rejse overholdes:

  1. Den forsikrede må kun rejse til en destination, såfremt de offentlige myndigheder i bopælslandet inden for 24 timer før afrejse ikke har udsendt en officiel rejsevejledning, der fraråder en sådan rejse.
  2. Den forsikrede må kun rejse til en destination, hvor de lokale myndigheder accepterer den forsikredes indrejse samt ophold.
  3. At afrejsedatoen er enten 1. september 2020 eller en senere dato, og at forsikringen blev tegnet før afrejse fra bopælslandet.
  4. Overholdelse af ovennævnte krav (nr. 1-3) skal kunne dokumenteres af den forsikrede.
  5. Al medicinsk behandling i relation til COVID-19 skal forhåndsgodkendes af Bupa Global Assistance (vores 24-timers alarm service).
  6. Den forsikrede skal overholde sundhedsvejledningerne vedr. COVID-19 smittebegrænsning udstedt af myndighederne på rejsedestinationen.

Sådan kontakter du os

Hvis du har købt rejseforsikring hos os, kan du finde al information om din dækning i forsikringsbetingelserne på Min Side eller på vores hjemmeside https://scandinavia.ihi.com/Rejseforsikring.aspx.


Enkeltrejse- / Årsrejseforsikringskunder
Kundeservice
travel@ihi-bupa.com
Live web chat
 global.ihi.com
Telefon
+45 70 20 70 48
Bupa Global døgnåben alarm service
+45 70 23 24 61

Vi beder venligst om, at du for tiden undgår at sende os dokumenter med posten. Skadesanmeldelser bør i stedet uploades via vores sikre medlems-websider. Der vil være forsinkelser på behandling af skadesanmeldelser, der sendes med posten.

Alle servicefunktioner, herunder muligheden for at uploade skadesanmeldelser, adgang til dokumenter samt anmodning om forhåndsgodkendelse, kan foretages via vores sikre medlems-websider.


Enkeltrejse- / Årsrejseforsikringskunder
Anmeld skade online
skade.ihi.com
Betal præmie online betal.ihi.com
Selvbetjening Min side
https://scandinavia.ihi.com//my+page/

Oftest stillede spørgsmål (FAQ) for Enkeltrejse / Årsrejseforsikring

Dækker min eksisterende Enkeltrejse- / Årsrejseforsikring COVID-19?

Hvis din afrejsedato er 1. september 2020 eller senere og såfremt forsikringen er købt inden afrejsen, vil visse COVID-19 udgifter være dækket under din rejse.

Det er en betingelse for COVID-19 dækningen at du følger vores krav til sikker rejse, som beskrevet ovenfor.

Vil jeg være dækket for COVID-19 hvis jeg tegner en Enkeltrejse- / Årsrejseforsikring?

Ja, hvis din afrejsedato enten er 1. september 2020 eller senere, og såfremt forsikringen er købt inden afrejsen vil visse COVID-19 udgifter være dækket.

Det er en betingelse for COVID-19 dækningen at du følger vores krav til sikker rejse, som beskrevet ovenfor.

Kan jeg købe en rejseforsikring med COVID-19-dækning efter afrejse fra mit bopælsland?

Nej, COVID-19 dækningen er ikke gældende, hvis forsikringen er købt efter afrejse fra dit bopælsland.

Does my existing Enkeltrejse/Årsrejse insurance cover medical expenses related to COVID-19?

Yes, if your policy was purchased before 14 April 2020 and your trip was booked before that date, relevant medical treatments for COVID-19 will be covered ex gratia. We recommend that you always contact Bupa Global Assistance for pre-approval of any treatment.

Jeg er i en COVID-19-risikogruppe men ellers ikke syg. Dækker min afbestillingsforsikring mine bestilte rejser?

Nej, så længe du rent sundhedsmæssigt er i stand til at rejse, refunderer forsikringen ikke din rejse.

Hvordan defineres nødvendig og ikke-nødvendig rejse?

Definitionen på hvad en nødvendig og ikke-nødvendig rejse er kan variere fra destination til destination afhængig af de relevante myndigheders udstedte retningslinjer. Eksempler på nødvendige rejser kan omfatte besøg hos nære slægtninge i forbindelse med kritisk sygdom eller død samt rejser med forretnings- eller studieformål. Bupa Global Travel betragter alle fritidsrejser som ikke-nødvendige rejser.

Bemærk, at selvom myndighederne i dit bopælsland muligvis ikke har frarådet at rejse til det land eller den region du har som rejsemål, så er disse destinationer bemyndiget til selv at indføre indrejsebegrænsninger. Du bør derfor tjekke de seneste rejseinformationer specifikt gældende for dit rejsemål, idet situationen kan forandre sig inden for kort tid. Bemærk, at du skal kunne bevise, at du overholder de lokale anbefalinger og krav angående COVID-19 i tilfælde af en skade.

Hvordan dokumenterer jeg, at jeg overholder COVID-19-kravene til sikker rejse?

Som dokumentation kan du indsende kopier af sundhedsmyndighedernes rejsevejledninger gældende for både dit bopælsland og for rejsedestinationerne (eksempelvis skærmbilleder fra relevante officielle hjemmesider). Dokumentationen skal specifikt angive de rejsevejledninger, der var gældende på din afrejsedato.

Er COVID-19 dækket, hvis jeg forlænger min forsikring?

Dette afhænger af, hvornår du købte din rejseforsikring, reserverede din rejse samt af din afrejsedato:.

• Hvis din forsikring blev tegnet før den 14. april 2020, og din rejse var booket før den 14. april 2020, kan du forlænge din forsikring, inklusiv COVID-19 dækning, ved at købe yderligere forsikringsdage også efter din afrejse, forudsat at din nuværende forsikringsperiode ikke er udløbet.

• Hvis din forsikring blev tegnet efter den 14. april 2020, og din rejse blev booket efter den 14. april 2020 med afrejsedato før 1. september 2020, vil COVID-19 ikke være dækket i forsikringens forlængelsesperiode.

• Hvis din afrejse var enten på eller efter den 1. september 2020, kan du forlænge din forsikring, inklusiv COVID-19 dækning, ved at købe yderligere dage også efter din afrejse, forudsat at din nuværende forsikringsperiode ikke er udløbet.

Bemærk, at enhver sygdom eller skade, der er opstået eller har udvist symptomer, eller som er blevet diagnosticeret i den eller de foregående rejseperioder, ikke vil være dækket i den forlængede rejseperiode, medmindre forlængelsen af forsikringen blev foretaget før sygdommen eller skaden opstod eller havde udvist symptomer.

Kan min rejseforsikring forlænges, hvis den udløber under min rejse?

Nej, du kan ikke forlænge din forsikring, når den er udløbet. Du kan i stedet købe en ny Enkeltrejseforsikring. Hvis du tegner en ny Enkeltrejseforsikring efter din afrejse, skal du være opmærksom på, at forsikringsdækningen først er aktiv 72 timer efter køb. Eventuelle udgifter til sygdomsforhold, der opstår inden for karensperioden på 72 timer, dækkes ikke.

Bemærk også, at COVID-19 ikke er dækket, da den nye forsikringspolice er tegnet efter afrejsen fra dit bopælsland.

Am I eligible for compensation for unused travel tickets or activities when having to return early to my home country due to COVID-19?

No, compensation for unused travel tickets or activities are not covered.

Dækker min afbestillingsforsikring, hvis jeg må annullere en rejse grundet myndighedernes COVID-19 rejsevejledninger?

Nej, i henhold til forsikringsbetingelserne, er myndighedernes rejsevejledninger og -begrænsninger ikke berettiget grund til forsikringsmæssig dækning.

Er jeg berettiget til erstatningsdage eller erstatningsrejse i tilfælde af, at jeg må vende tidligere hjem til mit bopælsland grundet COVID-19?

Nej, du er ikke berettiget til erstatning for tidlig hjemrejse til dit bopælsland på grund af COVID-19.

Er jeg berettiget til kompensation for ubrugte rejsebilletter eller -aktiviteter, hvis jeg må vende tidligere hjem til mit bopælsland grundet COVID-19?

Nej, der gives ikke kompensation for ubrugte rejsebilletter eller -aktiviteter.

Generel FAQ - ofte stillede spørgsmål

Jeg har brug for at tale med en person om min rejseforsikring. Hvordan kan jeg bedst komme i kontakt med jer?

Vi oplever på nuværende tidspunkt forsinkelser i besvarelse af spørgsmål grundet den aktuelle COVID-19-situation. Du kan læse mere om dine rejseforsikringer på Min Side eller gennem Bupa Global Travel myCard-appen, som kan downloades fra Google Play and App Store. Hvis du foretrækker direkte kontakt, kan du finde alle relevante kontaktoplysninger i oversigten længere oppe på denne side.

Jeg har forsøgt at komme i kontakt med jer. Hvorfor får jeg ikke svar?

Vi beklager, men grundet COVID-19-situationen oplever vi forsinkelser med at besvare spørgsmål. Hvis du har sendt en skadesanmeldelse eller har kontaktet os via e-mail, så kan vi garantere, at du nok skal få svar. Du behøver derfor ikke henvende dig igen. Vi vender tilbage til dig, så snart vi kan. Hvis du har brug for akut hjælp, eller hvis du vil indsende en skadesanmeldelse, kan du finde alle relevante kontaktoplysninger i oversigten længere oppe på denne side.

Hvis du har brug for at indsende en skadesanmeldelse, så brug venligst vores online skadesportal.

My renewal is coming up and I haven’t heard from you. What should I do?

You can access all details about your policy on myPage. If you’d like to discuss your renewal you can email us on the contact details provided in the table near the top of this page.

Jeg skal betale min forsikringspræmie. Hvilken betalingsmåde er bedst?

På grund af den nuværende COVID-19-situation anbefaler vi, at du betaler med kreditkort via betaling af din præmie..

Why haven’t I received a document that I was expecting?

Please use myPage to access your documents. All your documents including renewal terms and reimbursement statements are available here.

Jeg har brug for et bevis på forsikringsdækning i forbindelse med visumansøgning?

Du kan downloade en sådan fra Min side eller kontakte travel@ihi-bupa.com for eventuelle specifikke versioner.

Hvordan indsender man en skadesanmeldelse?

Du kan nemt indsende en skadesanmeldelse. Du behøver blot scanne dine regninger og de tilsvarende kvitteringer for betaling og vedhæfte dem, når du udfylder onlineformularen. Dokumentformatet* skal være jpg, pdf, tiff eller gif, og den maksimale størrelse pr. fil er 10MB.

*Sørg for, at dine scannede dokumenter er tydelige. Hvis vi ikke kan læse dem, bliver vi nødt til at henvende os til dig for at få bedre kopier, hvilket forsinker processen.

Bør jeg rejse for tiden?

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at rejsende, der er syge, ældre eller har eksisterende sundhedsmæssige problemer undgår at rejse til områder, der er berørt af COVID-19.

Hvis du vender tilbage fra et land, der er berørt af COVID-19, anbefaler WHO, at du overvåger dine symptomer omhyggeligt i 14 dage og følger den nationale vejledning for det land, du opholder dig i. Denne vejledning bør søges online, eksempelvis på officielle hjemmesider i opholdslandet. Hvis du har symptomer, såsom feber, hoste eller åndedrætsbesvær, skal du følge den nationale vejledning gældende for det land, du opholder dig i, eksempelvis angående selvkarantæne. Nogle lande kræver muligvis, at alle rejsende, der kommer fra bestemte områder, skal gå i karantæne, og nogle lande fraråder i øjeblikket alle udenlandsrejser og indfører rejseforbud fra bestemte lande.

Kræves det, at jeg har en Bupa sundhedsforsikring for at kunne tegne en rejseforsikring?

Alle kan købe en rejseforsikring. Du behøver ikke være eksisterende kunde.

Jeg har et spørgsmål, der ikke står på denne liste

Vi beklager, at vi ikke har været i stand til at hjælpe her. Hvis du har et spørgsmål, som vi ikke har givet svar på her, så send os en email, så vi kan rådgive dig. Du kan finde alle relevante kontaktoplysninger i oversigten øverst på siden.

For at se mere information om COVID-19 og Bupa Global's andre produkters dækninger i denne periode, kan du læse mere her. Bemærk at denne information vil være på engelsk.

If you wish to read more about COVID-19 and Bupa Global’s other product covers in this period. Please access the Bupa Global COVID-19 hub.